Veřejná sbírka
Veřejná sbírka na podporu Verunky a Adámka
Karešovi.cz
Transparentní účet pro veřejnou sbírku je založen u FIO banky a.s.
2500557795/2010
Děkujeme za poskytnuté finanční dary
Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění: Fyzické osoby: od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 15% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu) Právnické osoby: od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
Potvrzení o daru Vám na vyžádání rádi zašleme po vyplnění tohoto formuláře.
(formuláře zasíláme 1x měsíčně)
V případě, že nemáte bankovní účet, lze poslat dar i pomocí složenky typu A.
IBAN: CZ5720100000002500557795 BIC kód: FIOBCZPPXXX
účet je v české měně
Variabilní symbol lze použít jakékoliv číslo.